Om meg

Eg heiter Live, er 28 år og likar å kombinere fotografi, grafisk design og friluftsliv. Sidan 2015 har eg jobba frilans, ved å ta på meg oppdrag innan fotografi og grafisk design. Ellers har eg arbeidd sesongbasert på turisthytta Leirvassbu i Jotunheimen sidan 2007.

Eg har ein bachelor i mediedesign (grafisk design) frå NTNU Gjøvik, to halvårsstudium i dokumentarfotografi på henhaldsvis bachelor- og masternivå, samt ein mastergrad i praktiske mediefag (dokumentarfotografi) frå Høgskulen i Volda i 2019. Meir informasjon om utdanning og arbeidsarfering finn du på min LinkedIn-profil.

Viss du vil sjå fleire av bileta mine, kan du finne meg på Instagram, der eg med jamne mellomrom legg ut glimt frå turar i fjellet.